Giới thiệu 

Công ty Labs Group Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực truyền thông giải trí và dịch vụ công nghệ thông tin. LabsGroup xây dựng các kênh đa phương tiện trên lĩnh vực thời trang, chăm sóc da, công nghệ và đầu tư. Chúng tôi có các công ty thành viên cung cấp giải pháp sản phẩm dịch vụ 3D, công nghệ thực tế ảo, thực tế ảo tăng cường mang tính xu thế của thời đại 

Các dịch vụ